CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Programul se adresează exclusiv societăților comerciale private inovatoare care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Verificați care sunt condițiile:

Companii inovatoare


Etapele
de parcurs pentru a obține sprijinul BERD

1. Înscrierea în program

   • Verificarea eligibilității solicitantului și a proiectului de consultanță se va realiza pe baza cererii de finanțare semnată și ștampilată, transmisă fie prin fax (+40 21 202 7110), fie prin email (scanată) la adresa knowhowromania@ebrd.com. Cererea va fi însoțită de următoarele documente: certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat constatator emis de Registrul Comerțului în ultimele 3 luni.

Descărcare

   • Dacă proiectul și compania se încadrează în obiectivele și criteriile de eligibilitate ale programului, solicitantul va primi un răspuns în maximum 1 săptămână.

2. Evaluarea societății și a proiectului de consultanță pentru care se solicită co-finanțarea (numai în cazul cererilor care au primit răspuns favorabil în etapa anterioară).

Documentația completă (a se transmite în format electronic):

   • Documentele financiare pentru ultimii 2 ani (F10-F40)
   • CV-ul Directorului General și al responsabilului proiectului solicitat
   • Broșura de prezentare a companiei (sau site-ul companiei, în cazul în care aceasta este prezentată pe un site)
   • Scurtă descriere a firmei în limba engleză (1-2 pagini) care va cuprinde: date generale (adresă, nr. angajați, acționariat, an înființare, cifra de afaceri din anul precedent, industrie, cod CAEN și descriere), descrierea companiei, istorie, produse sau servicii, planuri de dezvoltare, vânzări și marketing, concurență, principalii furnizori.
   • Termenii de referință ai proiectului de consultanță pregătiți în limba engleză, împreună cu firma de consultanță, conform formatului.

Descărcare

Evaluarea proiectului se face și pe baza unei discuții directe între reprezentanții BERD și conducerea firmei solicitante, fie la sediul firmei solicitante, fie la sediul BERD.