CONDIŢII DE ELIGIBILITATE

Programul se adresează exclusiv societăților comerciale private, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Verificați care sunt condițiile:

Etapele de parcurs pentru a obține sprijinul BERD

1. Înscrierea în program

2. Evaluarea societății și a proiectului de consultanță pentru care se solicită co-finanțarea (numai în cazul cererilor care au primit răspuns favorabil în etapa anterioară).

Documentația completă (a se transmite în format electronic):

Evaluarea proiectului se face și pe baza unei discuții directe între reprezentanții BERD și conducerea firmei solicitante.