Termeni și condiții

 1. Acest site este administrat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare („BERD”) cu sediul în Metropolis Center, Bd. Iancu de Hunedoara, nr. 56-60, Et. 3, West Wing, Sector 1, București, România.
 2. Vă rugăm să citiți acești termeni și condiții („Termeni și condiții”), pentru că aceștia fac referire la utilizarea de către dvs. a site-ului http://www.knowhowromania.ro. Dacă nu sunteți de acord cu acești Termeni și condiții, trebuie să părăsiți site-ul.
 3. Prin utilizarea site-ului, dvs. („Dumneavoastră”) sunteți de acord să respectați acești Termeni și condiții. BERD își rezervă dreptul să facă modificări asupra Termenilor și condițiilor. Continuând să accesați site-ul în urma unei astfel de modificări, acceptați și sunteți de acord cu toate modificările.
 4. Conținutul 4.1. BERD administrează acest site ca un serviciu pentru utilizatori. Informațiile conținute pe acest site au numai un scop informativ. Sub incidența punctului 7.1 de mai jos, puteți vizita site-urile și puteți descărca și copia informațiile, documentele și materialele furnizate de BERD sau de diferiți furnizori de informații sau de conținut (colectiv „Materialele”) de pe site pentru uz personal, necomercial , fără nici un drept de revânzare, redistribuire sau crearea de lucrări derivate din acestea, sub rezerva acestor Termeni și condiții.4.2. Cu excepția cazului în care se prevede altfel, constatările, interpretările și concluziile exprimate în materialele din aceste site-uri sunt cele ale diferiților autori și nu sunt neapărat cele ale BERD.4.3. Conținutul prezentat în acest site poate varia în funcție de funcționalitatea browserului și de limitările acestuia. BERD nu își asumă nicio răspundere dacă nu puteți vedea o parte sau o componentă a site-ului.4.4. BERD își rezervă dreptul de a modifica sau de a șterge orice material de pe Site, inclusiv, dar fără a se limita la, revizuirea și / sau ștergerea caracteristicilor sau a altor informații fără notificare prealabilă.4.5. Site-ul pot conține hyperlink-uri sau referințe la site-uri externe. Orice astfel de hyperlink sau de referință este furnizat doar pentru confortul dvs. BERD nu are nici un control asupra acestor site-uri terțe și nu acceptă nicio responsabilitate în legătură cu orice conținut, materiale sau informații conținute în aceste site-uri web.4.6. Puteți să vă conectați la Site fără a solicita permisiunea BERD. Cu toate acestea, astfel de legături trebuie să identifice în mod clar BERD ca sursă a informațiilor afișate pe Site și să păstreze integritatea Site-ului fără alterare. BERD își rezervă dreptul de a refuza permisiunea de a se conecta la Site și poate cere, în orice moment, să renunți la conectarea la Site. 4.7. Acest Site poate conține sfaturi, opinii și declarații ale diferiților furnizori de informații sau de conținut. BERD nu garantează sau nu susține acuratețea sau fiabilitatea oricărui sfat, opinie, declarație sau alte informații furnizate de orice furnizor de informații sau de conținut sau de orice utilizator al acestor Site-uri sau de la altă persoană sau entitate. Luarea în considerare a oricăror astfel de opinii, sfaturi, declarații sau alte informații va fi, de asemenea, pe propriul dvs. risc. 4.8. Nimic din acest Site sau din alte Materiale nu va fi interpretat, implicit sau explicit, ca o recomandare de investiție sau care constituie o ofertă sau o invitație din partea sau în numele BERD de a cumpăra sau de a vinde valori mobiliare. 4.9. BERD își rezervă dreptul de a modifica, modifica, limita, suspenda sau întrerupe Site-urile sau orice Materiale în orice privință, la discreția sa și pentru orice motiv și fără notificare; și neagă accesul oricărui utilizator la Site sau la orice parte a acestuia. BERD nu are nicio obligație de a lua în considerare nevoile oricărui utilizator în legătură cu acestea.
 5. Răspundere 5.1. Site-ul nu oferă o garanție, condiție sau angajament de orice fel, expres sau implicit. BERD nu face nici o declarație, garanție, angajament în legătură cu furnizarea site-ului, inclusiv despre disponibilitatea, exhaustivitatea, acuratețea și actualitatea oricăror materiale furnizate prin intermediul site-ului.5.2. În limita maximă permisă de legislația aplicabilă, BERD declină și exclude orice răspundere (indiferent dacă apare în contract, delictuală (inclusiv neglijență), încălcarea obligației legale sau în alt mod) rezultată din orice inexactitate, eșec de performanță, eroare, omisiune, ștergerea, defectul, întârzierea în exploatare sau transmitere, virusul calculatorului, eșecul liniei de comunicații, furtul sau distrugerea sau accesul neautorizat la, modificarea sau utilizarea oricăror Materiale de pe Site. În niciun caz, BERD nu va fi răspunzător față de dvs. pentru nici o pierdere sau daună suferită (pierderi directe și indirecte) generate de utilizarea de către dvs. a Site-ului.
 6. Restricții și terminații 6.1. În cazul în care este necesar un cont de utilizator și o parolă, recunoașteți și sunteți de acord că BERD poate, la propria sa discreție, să vă dezactiveze numele de conectare și parola și, în acest fel, să împiedice accesul dvs. la site-uri în cazul încălcării acestor Termeni și condiții.
 7. Obligațiile dumneavoastră 7.1. În timp ce utilizați site-ul, nu este admis să:
  1. postați sau transmiteți informații ilegale, frauduloase, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, profane, amenințătoare, abuzive, ofensatoare, degradante sau care pot fi evitate, inclusiv, fără a se limita la orice transmitere care constituie sau încurajează comportamentul care ar constitui o infracțiune , dă naștere răspunderii civile, încalcă orice lege sau reglementare aplicabilă sau dăunează bunăvoinței și reputației BERD;
  2. postarea sau transmiterea oricăror anunțuri, solicitări, scrisori în lanț, scheme piramidale, oportunități de investiții sau scheme comerciale de orice fel sau alte comunicări comerciale nesolicitate;
  3. postați sau transmiteți orice software sau material care conține orice „virus”, „troian horse”, „vierme”, „bombă de date”, „bombă logică” sau orice altă componentă similară;
  4. să copiați, să modificați, să licențiați, să creați lucrări derivate din, să transferați, să publicați, să republicați, să transmiteți, să retransmiteți, să reproduceți, să distribuiți sau să exploatați sau să utilizați în vreun fel:

  (i) Materiale obținute prin intermediul Site-ului în scopuri comerciale; sau (ii) Materiale sau orice altă lucrare derivată a unor astfel de Materiale, obținute prin Site care fac obiectul dreptului de autor sau a oricărui alt drept de proprietate intelectuală al unei terțe părți. Dacă doriți să copiați, să modificați, să licențiați, să transferați, să publicați, să republicați, să transmiteți, să retransmiteți, să reproduceți, să distribuiți sau să exploatați sau să utilizați în orice mod astfel de Materiale sau orice lucrare derivată a acestor Materiale, trebuie să obțineți în prealabil permisiunea proprietarului. 7.2. Dacă este necesar, sunteți de acord să păstrați confidențial numele de conectare și parola contului dvs. înregistrat și nu veți permite altor terțe părți să acceseze Site-ul utilizând detaliile contului dvs. 7.3. Sunteți de acord să nu afectați, să restricționați, să limitați sau să împiedicați orice altă persoană să utilizeze Site-ul. 7.4. Sunteți de acord să apărați, să asigurați BERD împotriva oricăror revendicări, acțiuni, proceduri, pierderi, daune, datorii, costuri și cheltuieli, inclusiv taxe legale rezonabile, care apar în vreun fel din utilizarea de către dvs. a Site-ului sau din orice încălcare a acestor Termeni și condiții de către dvs. sau, după caz, de către utilizatorii contului dvs. înregistrat.

 8.  Drepturi de proprietate intelectuală 8.1. Toate drepturile de autor și alte drepturi de proprietate intelectuală asupra materialelor de pe site, în afară de înscrierile dvs., aparțin sau sunt licențiate BERD. Dacă nu stipulați altfel, BERD va presupune că dvs. dețineți drepturile pentru înregistrarea dvs.
 9. Generalități 9.1. Nimic din aceste Termeni și condiții nu va fi interpretat ca o renunțare sau modificare de către BERD a oricărei imunități, privilegii și scutiri ale BERD acordate în temeiul Acordului de instituire a Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, al convenției internaționale sau al oricărei legi aplicabile.9.2. Eșecul BERD de a exercita sau de a aplica orice drept sau dispoziție a acestor Termeni și condiții nu constituie o renunțare la acest drept sau la o prevedere. Dacă o prevedere din Termeni și condiții este găsită de o instanță competentă ca fiind nevalabilă sau inaplicabilă, celelalte prevederi ale acestor Termeni și condiții nu vor fi afectate și rămân în vigoare și în vigoare.9.3. Cu excepția cazului în care aveți o relație contractuală expresă cu BERD, acești Termeni și condiții constituie întregul acord între BERD și dvs. în ceea ce privește site-ul și trimiterile dvs.