Programul Green Innovation dezvoltat de BERD

Programul Green Innovation dezvoltat de BERD își propune să încurajeze inovarea cu impact pozitiv asupra mediului, ajutând companiile să desfășoare activități de cercetare, dezvoltare și / sau implementare și să investească în produse, tehnologii sau modele de afaceri care facilitează tranziția către economia verde.

Activitățile vizate de program trebuie să își propună obținerea unui impact pozitiv în ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice, rezistența la schimbările climatice, reducerea poluării sau economia circulară. \

Programul este disponibil pentru:

  • Companii de orice dimensiune, pentru asistență tehnică sau
  • IMM-uri, pentru subvenții de cofinanțare a investițiilor;
  • Companii angajate spre un acord de finanțare cu BERD, sau care fac parte din lanțul logistic al unui client BERD sau sunt finanțate de un fond în care BERD a investit;
  • Companii cu iniţiative de inovare suficient dezvoltate încât au (sau vor avea) capacitatea de a le duce mai departe;
  • Proiecte cu prioritate pe baza nivelului de inovare și a impactului estimat asupra economiei verzi și a pieței.

 

Mai multe detalii veți găsi aici.