Numai consultanții precalificați în cadrul programului pot participa la implementarea proiectelor susținute de BERD, fără a avea însă o garanție în acest sens.

Precalificarea consultanților nu echivalează cu oferirea vreunei acreditări, certificări sau calificări din partea BERD și nu dă dreptul acestora de a folosi numele BERD sau al altor instituții participante fără acordul scris al acestora.

Procesul de evaluare în vederea precalificării este deschis tuturor firmelor de consultanță și persoanelor fizice autorizate care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru precalificare BERD.
Vizualizare

Pot deveni consultanți precalificați firmele de consultanță sau consultanții individuali persoane fizice autorizate care îndeplinesc următoarele condiții:

 • persoană juridică / persoană fizică autorizată înregistrată în România
 • cel puțin un an de experiență în domeniul respectiv de consultanță
 • cel puțin trei proiecte de consultanță realizate în domeniul respectiv de consultanță

Evaluarea consultanților

1. Verificarea condițiilor de eligibilitate pe baza formularului de evaluare. Formularul va fi semnat, ștampilat și transmis fie prin fax (021 202 7110), fie scanat prin email (knowhowromania@ebrd.com). Descărcați formularul:
Descărcare

2. Evaluarea consultantului pe baza documentației complete:

 • Odată declarat eligibil, solicitantul va transmite reprezentanților programului documentația completă conform listei de mai jos (în format electronic).
 • Pe baza datelor furnizate în formularul de evaluare și a documentației complete, se va face o evaluare a fiecărei competențe selectate de solicitant în formularul de evaluare.
 • În urma evaluării, solicitantul va fi declarat agreat sau nu pentru fiecare competență în parte; un solicitant poate fi agreat pentru una, mai multe sau nicio competență din cele selectate în formularul de evaluare.

 

Documentația completă de evaluare:

 • Certificat de înregistrare la Registrul Comerțului (CUI)
 • Certificat constatator emis de Registrul Comerțului în ultimele 3 luni
 • Documentele financiare pentru ultimii 2 ani (F10-F40)
 • CV-urile în limba engleză ale experților incluși în formularul de evaluare. Trebuie să existe cel puțin un consultant senior pentru fiecare competență în parte și nu se acceptă același consultant senior pentru mai multe competențe
 • Broșura/prezentarea companiei
 • Un exemplu de livrabil/raport final al unui proiect anterior pentru fiecare competență în parte (datele strict confidențiale se pot ascunde).

 

Pentru mai multe informații intrați pe site-ul ebrd.com