Numai consultanții precalificați în cadrul programului pot participa la implementarea proiectelor susținute de BERD, fără a avea însă o garanție în acest sens.

Precalificarea consultanților nu echivalează cu oferirea vreunei acreditări, certificări sau calificări din partea BERD și nu dă dreptul acestora de a folosi numele BERD sau al altor instituții participante fără acordul scris al acestora.

Procesul de evaluare în vederea precalificării este deschis tuturor firmelor de consultanță și persoanelor fizice autorizate care îndeplinesc condițiile de eligibilitate pentru precalificare BERD.

Pot deveni consultanți precalificați firmele de consultanță sau consultanții individuali persoane fizice autorizate care îndeplinesc următoarele condiții:

Evaluarea consultanților

1. Verificarea condițiilor de eligibilitate pe baza formularului de evaluare. Formularul va fi semnat și transmis scanat prin email (knowhowromania@ebrd.com).

2. Evaluarea consultantului pe baza documentației complete:

Documentația completă de evaluare

Integritate

Reputația și viitorul BERD depind de integritatea Băncii. Ne angajăm să promovăm integritatea, buna guvernanță corporativă și standarde etice înalte în toate operațiunile.

În acest context, toți consultanții, prin reprezentanţii legali, trebuie să semneze o declaraţie de integritate, înainte de fiecare proiect, prin care să confirme că:
a) nu vor fi și nu au fost implicați în practici interzise (constrângere, coluziune, corupție, fraudă, utilizare abuzivă a resurselor, furt, obstrucție),
b) nu au fost obiectul unei condamnări și
c) au finalizat cursul online https://youtu.be/dRR3H5wJyZs

Pentru mai multe informații intrați pe site-ul ebrd.com